MEC Video Nadzor

mec-fp-01-bkmec-lp-01-bk
MEC video nadzor je koncept sofisticiranog softvera u sklopu posebno odabranog hardvera, koji omogućava spajanje neograničenog broja USB, WiFi i IP kamera u najnapredniji sigurnosni sustav video nadzora.

Ključne karakteristike MEC video nadzora su:
- moguća instalacija u bilo koji oblik računala (čak i u stari PC)
- radi s neograničenim brojem kamera
- radi s bilo kojom vrstom kamera - USB, WiFi, IP (čak i s jeftinim web kamerama)
- radi s bilo kojim jeftinim i skupim eye-in-the-sky sustavom (kamera na stropu koja se pokreće)
- ima nekoliko načina rada za svaku kameru (individualna podešavanja)
- individualna podešavanja za svaku kameru (rezolucija, broj sličica u sekundi, boja, svjetlina itd.)
- praćenje događanja (nadzor)
- snimanje
- detektiranje kretanja
- snimanje detektiranog kretanja
- pristup s različitih uređaja unutar mreže (npr. pametni telefon, prijenosno račualo, PC i dr.)
- pristup putem interneta (udaljeni pristup s npr. pametnog telefona, prijenosnog račuala, PC-a i dr.)
- mnoge druge korisne značajke

MEC video nadzor je osmišljen tako da može biti samostalni uređaj, a može se konfigurirati u sklopu MEC Life, MEC Server, MEC Storage ili bilo kojeg drugog MEC sustava zahvaljujući MEC višeplatformnoj tehnologiji (MEC Systems within System Technology).

Može se postaviti u visoko-profilno i nisko-profilno MEC HTPC kućište, ovisno o odabiru hardvera i estetskom zahtjevu.

Hardver se uvijek pojedinačno odabire i konfigurira prema željama i potrebama konačnog korisnika.

Slike primjera: 1 | 2 | 3 | 4